Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Meierijstad

Meierijstad

55,3%sociaal-cultureel
47,1%ecologisch
45,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie59,2%
36,5%Politieke participatie54,1%
52,7%Woonomgeving56,7%
52,8%Veiligheid65,1%
42,6%Onderwijs57,2%
37,2%Gezondheid54,7%
56,5%Kunst en cultuur38,6%
28,8%Economische participatie56,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
59,2%Maatschappelijke participatieA
54,1%Politieke participatieB
56,7%WoonomgevingC
65,1%VeiligheidD
57,2%OnderwijsE
54,7%GezondheidF
38,6%Kunst en cultuurG
56,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem41,0%
63,4%Water53,8%
38,7%Afval en grondstoffen56,4%
37,5%Energie27,3%
29,8%Natuur en landschap37,3%
42,2%Hinder en calamiteiten63,9%
60,3%Lucht49,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
41,0%BodemA
53,8%WaterB
56,4%Afval en grondstoffenC
27,3%EnergieD
37,3%Natuur en landschapE
63,9%Hinder en calamiteitenF
49,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,5%
35,3%Arbeid55,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid27,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
37,1%Kennis37,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,5%ConcurrentievermogenA
55,1%ArbeidB
27,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,8%KennisE