Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Waadhoeke

Waadhoeke

49,4%sociaal-cultureel
47,6%ecologisch
39,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,1%
36,5%Politieke participatie50,8%
52,7%Woonomgeving42,0%
52,8%Veiligheid64,2%
42,6%Onderwijs54,9%
37,2%Gezondheid47,0%
56,5%Kunst en cultuur46,7%
28,8%Economische participatie37,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,1%Maatschappelijke participatieA
50,8%Politieke participatieB
42,0%WoonomgevingC
64,2%VeiligheidD
54,9%OnderwijsE
47,0%GezondheidF
46,7%Kunst en cultuurG
37,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem77,6%
63,4%Water52,6%
38,7%Afval en grondstoffen37,2%
37,5%Energie31,1%
29,8%Natuur en landschap20,6%
42,2%Hinder en calamiteiten66,0%
60,3%Lucht48,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
77,6%BodemA
52,6%WaterB
37,2%Afval en grondstoffenC
31,1%EnergieD
20,6%Natuur en landschapE
66,0%Hinder en calamiteitenF
48,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,8%
35,3%Arbeid44,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid36,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,9%
37,1%Kennis30,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,8%ConcurrentievermogenA
44,1%ArbeidB
36,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,1%KennisE