Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westerwolde

Westerwolde

41,1%sociaal-cultureel
52,8%ecologisch
36,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie30,4%
36,5%Politieke participatie40,6%
52,7%Woonomgeving50,3%
52,8%Veiligheid45,1%
42,6%Onderwijs45,8%
37,2%Gezondheid38,0%
56,5%Kunst en cultuur40,8%
28,8%Economische participatie38,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
30,4%Maatschappelijke participatieA
40,6%Politieke participatieB
50,3%WoonomgevingC
45,1%VeiligheidD
45,8%OnderwijsE
38,0%GezondheidF
40,8%Kunst en cultuurG
38,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem81,7%
63,4%Water63,6%
38,7%Afval en grondstoffen34,4%
37,5%Energie25,0%
29,8%Natuur en landschap43,6%
42,2%Hinder en calamiteiten72,2%
60,3%Lucht49,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
81,7%BodemA
63,6%WaterB
34,4%Afval en grondstoffenC
25,0%EnergieD
43,6%Natuur en landschapE
72,2%Hinder en calamiteitenF
49,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,5%
35,3%Arbeid28,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid23,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,8%
37,1%Kennis33,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,5%ConcurrentievermogenA
28,7%ArbeidB
23,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,5%KennisE