Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Midden-Groningen

Midden-Groningen

41,7%sociaal-cultureel
50,2%ecologisch
39,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie42,5%
36,5%Politieke participatie52,0%
52,7%Woonomgeving43,7%
52,8%Veiligheid46,9%
42,6%Onderwijs39,3%
37,2%Gezondheid37,9%
56,5%Kunst en cultuur44,5%
28,8%Economische participatie27,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
42,5%Maatschappelijke participatieA
52,0%Politieke participatieB
43,7%WoonomgevingC
46,9%VeiligheidD
39,3%OnderwijsE
37,9%GezondheidF
44,5%Kunst en cultuurG
27,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem77,7%
63,4%Water61,0%
38,7%Afval en grondstoffen43,6%
37,5%Energie25,2%
29,8%Natuur en landschap44,6%
42,2%Hinder en calamiteiten54,8%
60,3%Lucht44,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
77,7%BodemA
61,0%WaterB
43,6%Afval en grondstoffenC
25,2%EnergieD
44,6%Natuur en landschapE
54,8%Hinder en calamiteitenF
44,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen52,6%
35,3%Arbeid35,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid34,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,9%
37,1%Kennis31,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
52,6%ConcurrentievermogenA
35,6%ArbeidB
34,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,9%KennisE