Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Montferland

Montferland

51,3%sociaal-cultureel
53,1%ecologisch
42,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,4%
36,5%Politieke participatie45,9%
52,7%Woonomgeving56,5%
52,8%Veiligheid64,1%
42,6%Onderwijs51,0%
37,2%Gezondheid51,0%
56,5%Kunst en cultuur35,8%
28,8%Economische participatie51,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,4%Maatschappelijke participatieA
45,9%Politieke participatieB
56,5%WoonomgevingC
64,1%VeiligheidD
51,0%OnderwijsE
51,0%GezondheidF
35,8%Kunst en cultuurG
51,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,7%
63,4%Water75,5%
38,7%Afval en grondstoffen50,4%
37,5%Energie36,7%
29,8%Natuur en landschap32,8%
42,2%Hinder en calamiteiten62,9%
60,3%Lucht55,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,7%BodemA
75,5%WaterB
50,4%Afval en grondstoffenC
36,7%EnergieD
32,8%Natuur en landschapE
62,9%Hinder en calamiteitenF
55,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen38,7%
35,3%Arbeid38,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid40,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,9%
37,1%Kennis36,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
38,7%ConcurrentievermogenA
38,9%ArbeidB
40,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,5%KennisE