Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Agrarische gemeente average

Agrarische gemeente average

52,7%sociaal-cultureel
51,6%ecologisch
44,8%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,1%
36,5%Politieke participatie51,5%
52,7%Woonomgeving52,4%
52,8%Veiligheid63,5%
42,6%Onderwijs52,3%
37,2%Gezondheid54,2%
56,5%Kunst en cultuur39,9%
28,8%Economische participatie56,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,1%Maatschappelijke participatieA
51,5%Politieke participatieB
52,4%WoonomgevingC
63,5%VeiligheidD
52,3%OnderwijsE
54,2%GezondheidF
39,9%Kunst en cultuurG
56,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem71,9%
63,4%Water58,4%
38,7%Afval en grondstoffen48,8%
37,5%Energie30,6%
29,8%Natuur en landschap33,7%
42,2%Hinder en calamiteiten67,7%
60,3%Lucht49,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
71,9%BodemA
58,4%WaterB
48,8%Afval en grondstoffenC
30,6%EnergieD
33,7%Natuur en landschapE
67,7%Hinder en calamiteitenF
49,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,9%
35,3%Arbeid48,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
37,1%Kennis37,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,9%ConcurrentievermogenA
48,7%ArbeidB
37,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,2%KennisE