Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Groene gemeente average

Groene gemeente average

53,1%sociaal-cultureel
54,2%ecologisch
46,2%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,9%
36,5%Politieke participatie52,3%
52,7%Woonomgeving57,0%
52,8%Veiligheid54,3%
42,6%Onderwijs53,9%
37,2%Gezondheid57,1%
56,5%Kunst en cultuur46,8%
28,8%Economische participatie52,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,9%Maatschappelijke participatieA
52,3%Politieke participatieB
57,0%WoonomgevingC
54,3%VeiligheidD
53,9%OnderwijsE
57,1%GezondheidF
46,8%Kunst en cultuurG
52,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem61,3%
63,4%Water62,9%
38,7%Afval en grondstoffen45,3%
37,5%Energie33,4%
29,8%Natuur en landschap57,9%
42,2%Hinder en calamiteiten63,0%
60,3%Lucht56,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
61,3%BodemA
62,9%WaterB
45,3%Afval en grondstoffenC
33,4%EnergieD
57,9%Natuur en landschapE
63,0%Hinder en calamiteitenF
56,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,6%
35,3%Arbeid47,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid43,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
37,1%Kennis43,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,6%ConcurrentievermogenA
47,7%ArbeidB
43,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,1%KennisE