Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Toeristische gemeente average

Toeristische gemeente average

49,3%sociaal-cultureel
52,1%ecologisch
45,2%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,5%
36,5%Politieke participatie49,9%
52,7%Woonomgeving52,6%
52,8%Veiligheid50,7%
42,6%Onderwijs50,7%
37,2%Gezondheid51,8%
56,5%Kunst en cultuur48,9%
28,8%Economische participatie45,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,5%Maatschappelijke participatieA
49,9%Politieke participatieB
52,6%WoonomgevingC
50,7%VeiligheidD
50,7%OnderwijsE
51,8%GezondheidF
48,9%Kunst en cultuurG
45,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem65,0%
63,4%Water52,6%
38,7%Afval en grondstoffen42,1%
37,5%Energie34,7%
29,8%Natuur en landschap55,1%
42,2%Hinder en calamiteiten59,5%
60,3%Lucht55,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
65,0%BodemA
52,6%WaterB
42,1%Afval en grondstoffenC
34,7%EnergieD
55,1%Natuur en landschapE
59,5%Hinder en calamiteitenF
55,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,9%
35,3%Arbeid45,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,1%
37,1%Kennis41,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,9%ConcurrentievermogenA
45,0%ArbeidB
42,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,4%KennisE