Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Werkgemeente average

Werkgemeente average

47,3%sociaal-cultureel
47,8%ecologisch
50,1%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,0%
36,5%Politieke participatie48,9%
52,7%Woonomgeving55,9%
52,8%Veiligheid41,7%
42,6%Onderwijs51,6%
37,2%Gezondheid54,2%
56,5%Kunst en cultuur45,2%
28,8%Economische participatie37,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,0%Maatschappelijke participatieA
48,9%Politieke participatieB
55,9%WoonomgevingC
41,7%VeiligheidD
51,6%OnderwijsE
54,2%GezondheidF
45,2%Kunst en cultuurG
37,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem46,6%
63,4%Water53,2%
38,7%Afval en grondstoffen41,6%
37,5%Energie42,3%
29,8%Natuur en landschap50,7%
42,2%Hinder en calamiteiten46,5%
60,3%Lucht53,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
46,6%BodemA
53,2%WaterB
41,6%Afval en grondstoffenC
42,3%EnergieD
50,7%Natuur en landschapE
46,5%Hinder en calamiteitenF
53,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen52,0%
35,3%Arbeid54,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid45,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,1%
37,1%Kennis52,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
52,0%ConcurrentievermogenA
54,8%ArbeidB
45,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,3%KennisE