Provincies

Comparable


  Typologies


  Provincies

  Veluwe

  Veluwe

  Top
  Yearly

  sociaal-cultureel

  Top
  Top
  Yearly
  AMaatschappelijke participatie53,4%
  BPolitieke participatie51,1%
  CWoonomgeving59,4%
  DVeiligheid58,7%
  EOnderwijs53,1%
  FGezondheid57,5%
  GKunst en cultuur43,0%
  HEconomische participatie55,3%
  AMaatschappelijke participatie53,4%
  BPolitieke participatie51,1%
  CWoonomgeving59,4%
  DVeiligheid58,7%
  EOnderwijs53,1%
  FGezondheid57,5%
  GKunst en cultuur43,0%
  HEconomische participatie55,3%

  ecologisch

  Top
  Top
  Yearly
  ABodem61,5%
  BWater65,5%
  CAfval en grondstoffen49,8%
  DEnergie34,8%
  ENatuur en landschap45,4%
  FHinder en calamiteiten63,7%
  GLucht52,0%
  ABodem61,5%
  BWater65,5%
  CAfval en grondstoffen49,8%
  DEnergie34,8%
  ENatuur en landschap45,4%
  FHinder en calamiteiten63,7%
  GLucht52,0%

  economisch

  Top
  Top
  Yearly
  AConcurrentievermogen45,4%
  BArbeid55,6%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid43,4%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
  EKennis40,5%
  AConcurrentievermogen45,4%
  BArbeid55,6%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid43,4%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
  EKennis40,5%