Provincies

Comparable


  Typologies


  Provincies

  Groot-Rijnmond

  Groot-Rijnmond

  Top
  Yearly

  sociaal-cultureel

  Top
  Top
  Yearly
  AMaatschappelijke participatie35,9%
  BPolitieke participatie47,4%
  CWoonomgeving54,4%
  DVeiligheid52,5%
  EOnderwijs48,2%
  FGezondheid54,2%
  GKunst en cultuur35,8%
  HEconomische participatie48,1%
  AMaatschappelijke participatie35,9%
  BPolitieke participatie47,4%
  CWoonomgeving54,4%
  DVeiligheid52,5%
  EOnderwijs48,2%
  FGezondheid54,2%
  GKunst en cultuur35,8%
  HEconomische participatie48,1%

  ecologisch

  Top
  Top
  Yearly
  ABodem59,7%
  BWater36,6%
  CAfval en grondstoffen36,0%
  DEnergie39,4%
  ENatuur en landschap46,3%
  FHinder en calamiteiten50,6%
  GLucht55,3%
  ABodem59,7%
  BWater36,6%
  CAfval en grondstoffen36,0%
  DEnergie39,4%
  ENatuur en landschap46,3%
  FHinder en calamiteiten50,6%
  GLucht55,3%

  economisch

  Top
  Top
  Yearly
  AConcurrentievermogen51,9%
  BArbeid48,5%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid39,4%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,9%
  EKennis40,8%
  AConcurrentievermogen51,9%
  BArbeid48,5%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid39,4%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,9%
  EKennis40,8%