Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Bedum

Bedum

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,9%
BPolitieke participatie59,0%
CWoonomgeving60,6%
DVeiligheid70,6%
EOnderwijs48,8%
FGezondheid63,6%
GKunst en cultuur35,3%
HEconomische participatie49,5%
AMaatschappelijke participatie51,9%
BPolitieke participatie59,0%
CWoonomgeving60,6%
DVeiligheid70,6%
EOnderwijs48,8%
FGezondheid63,6%
GKunst en cultuur35,3%
HEconomische participatie49,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,0%
BWater60,5%
CAfval en grondstoffen37,6%
DEnergie30,0%
ENatuur en landschap21,2%
FHinder en calamiteiten60,9%
GLucht56,8%
ABodem77,0%
BWater60,5%
CAfval en grondstoffen37,6%
DEnergie30,0%
ENatuur en landschap21,2%
FHinder en calamiteiten60,9%
GLucht56,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,0%
BArbeid42,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
EKennis39,2%
AConcurrentievermogen56,0%
BArbeid42,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
EKennis39,2%