Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Delfzijl

Delfzijl

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie36,0%
CWoonomgeving35,1%
DVeiligheid41,0%
EOnderwijs38,2%
FGezondheid35,9%
GKunst en cultuur40,4%
HEconomische participatie25,9%
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie36,0%
CWoonomgeving35,1%
DVeiligheid41,0%
EOnderwijs38,2%
FGezondheid35,9%
GKunst en cultuur40,4%
HEconomische participatie25,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,9%
BWater49,2%
CAfval en grondstoffen31,4%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap31,4%
FHinder en calamiteiten46,7%
GLucht40,9%
ABodem73,9%
BWater49,2%
CAfval en grondstoffen31,4%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap31,4%
FHinder en calamiteiten46,7%
GLucht40,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,4%
BArbeid37,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden40,7%
EKennis39,3%
AConcurrentievermogen54,4%
BArbeid37,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden40,7%
EKennis39,3%