Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Grootegast

Grootegast

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,3%
BPolitieke participatie56,7%
CWoonomgeving49,4%
DVeiligheid71,2%
EOnderwijs57,6%
FGezondheid45,2%
GKunst en cultuur21,5%
HEconomische participatie51,3%
AMaatschappelijke participatie52,3%
BPolitieke participatie56,7%
CWoonomgeving49,4%
DVeiligheid71,2%
EOnderwijs57,6%
FGezondheid45,2%
GKunst en cultuur21,5%
HEconomische participatie51,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem83,3%
BWater61,4%
CAfval en grondstoffen51,9%
DEnergie23,1%
ENatuur en landschap19,6%
FHinder en calamiteiten74,7%
GLucht47,4%
ABodem83,3%
BWater61,4%
CAfval en grondstoffen51,9%
DEnergie23,1%
ENatuur en landschap19,6%
FHinder en calamiteiten74,7%
GLucht47,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid48,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,5%
EKennis31,6%
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid48,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,5%
EKennis31,6%