Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Haren

Haren

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,1%
BPolitieke participatie63,3%
CWoonomgeving61,1%
DVeiligheid59,5%
EOnderwijs53,6%
FGezondheid67,2%
GKunst en cultuur52,2%
HEconomische participatie54,3%
AMaatschappelijke participatie52,1%
BPolitieke participatie63,3%
CWoonomgeving61,1%
DVeiligheid59,5%
EOnderwijs53,6%
FGezondheid67,2%
GKunst en cultuur52,2%
HEconomische participatie54,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,1%
BWater51,1%
CAfval en grondstoffen60,8%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap63,1%
FHinder en calamiteiten59,4%
GLucht63,8%
ABodem77,1%
BWater51,1%
CAfval en grondstoffen60,8%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap63,1%
FHinder en calamiteiten59,4%
GLucht63,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,1%
BArbeid47,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,4%
EKennis62,6%
AConcurrentievermogen41,1%
BArbeid47,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,4%
EKennis62,6%