Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Leek

Leek

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,9%
BPolitieke participatie54,3%
CWoonomgeving56,5%
DVeiligheid58,6%
EOnderwijs51,0%
FGezondheid52,7%
GKunst en cultuur35,0%
HEconomische participatie39,5%
AMaatschappelijke participatie47,9%
BPolitieke participatie54,3%
CWoonomgeving56,5%
DVeiligheid58,6%
EOnderwijs51,0%
FGezondheid52,7%
GKunst en cultuur35,0%
HEconomische participatie39,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,7%
BWater73,0%
CAfval en grondstoffen61,0%
DEnergie37,0%
ENatuur en landschap30,9%
FHinder en calamiteiten63,4%
GLucht51,4%
ABodem71,7%
BWater73,0%
CAfval en grondstoffen61,0%
DEnergie37,0%
ENatuur en landschap30,9%
FHinder en calamiteiten63,4%
GLucht51,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,0%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,7%
EKennis42,6%
AConcurrentievermogen53,0%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,7%
EKennis42,6%