Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Loppersum

Loppersum

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,7%
BPolitieke participatie42,9%
CWoonomgeving39,9%
DVeiligheid66,1%
EOnderwijs41,8%
FGezondheid43,1%
GKunst en cultuur42,9%
HEconomische participatie40,2%
AMaatschappelijke participatie49,7%
BPolitieke participatie42,9%
CWoonomgeving39,9%
DVeiligheid66,1%
EOnderwijs41,8%
FGezondheid43,1%
GKunst en cultuur42,9%
HEconomische participatie40,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem85,2%
BWater60,7%
CAfval en grondstoffen35,2%
DEnergie25,8%
ENatuur en landschap18,7%
FHinder en calamiteiten60,6%
GLucht45,4%
ABodem85,2%
BWater60,7%
CAfval en grondstoffen35,2%
DEnergie25,8%
ENatuur en landschap18,7%
FHinder en calamiteiten60,6%
GLucht45,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,9%
BArbeid39,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,3%
EKennis30,1%
AConcurrentievermogen40,9%
BArbeid39,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,3%
EKennis30,1%