Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Marum

Marum

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,8%
BPolitieke participatie54,1%
CWoonomgeving60,1%
DVeiligheid54,9%
EOnderwijs37,7%
FGezondheid53,3%
GKunst en cultuur20,0%
HEconomische participatie47,5%
AMaatschappelijke participatie50,8%
BPolitieke participatie54,1%
CWoonomgeving60,1%
DVeiligheid54,9%
EOnderwijs37,7%
FGezondheid53,3%
GKunst en cultuur20,0%
HEconomische participatie47,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,4%
BWater80,1%
CAfval en grondstoffen55,9%
DEnergie22,6%
ENatuur en landschap21,3%
FHinder en calamiteiten76,6%
GLucht47,4%
ABodem78,4%
BWater80,1%
CAfval en grondstoffen55,9%
DEnergie22,6%
ENatuur en landschap21,3%
FHinder en calamiteiten76,6%
GLucht47,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,4%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid20,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,0%
EKennis33,3%
AConcurrentievermogen51,4%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid20,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,0%
EKennis33,3%