Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Almere

Almere

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,6%
BPolitieke participatie41,1%
CWoonomgeving54,8%
DVeiligheid37,1%
EOnderwijs41,9%
FGezondheid57,2%
GKunst en cultuur24,1%
HEconomische participatie26,4%
AMaatschappelijke participatie35,6%
BPolitieke participatie41,1%
CWoonomgeving54,8%
DVeiligheid37,1%
EOnderwijs41,9%
FGezondheid57,2%
GKunst en cultuur24,1%
HEconomische participatie26,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,4%
BWater55,6%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie59,5%
ENatuur en landschap52,7%
FHinder en calamiteiten56,2%
GLucht68,5%
ABodem59,4%
BWater55,6%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie59,5%
ENatuur en landschap52,7%
FHinder en calamiteiten56,2%
GLucht68,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,0%
BArbeid44,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,1%
EKennis59,2%
AConcurrentievermogen52,0%
BArbeid44,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,1%
EKennis59,2%