Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Stadskanaal

Stadskanaal

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,6%
BPolitieke participatie35,5%
CWoonomgeving52,3%
DVeiligheid49,7%
EOnderwijs46,3%
FGezondheid38,8%
GKunst en cultuur34,5%
HEconomische participatie29,4%
AMaatschappelijke participatie32,6%
BPolitieke participatie35,5%
CWoonomgeving52,3%
DVeiligheid49,7%
EOnderwijs46,3%
FGezondheid38,8%
GKunst en cultuur34,5%
HEconomische participatie29,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,2%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen38,1%
DEnergie39,0%
ENatuur en landschap39,0%
FHinder en calamiteiten73,0%
GLucht62,1%
ABodem73,2%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen38,1%
DEnergie39,0%
ENatuur en landschap39,0%
FHinder en calamiteiten73,0%
GLucht62,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen35,9%
BArbeid31,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,4%
EKennis23,7%
AConcurrentievermogen35,9%
BArbeid31,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,4%
EKennis23,7%