Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Veendam

Veendam

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,1%
BPolitieke participatie38,6%
CWoonomgeving46,1%
DVeiligheid48,2%
EOnderwijs47,7%
FGezondheid40,7%
GKunst en cultuur54,1%
HEconomische participatie26,8%
AMaatschappelijke participatie32,1%
BPolitieke participatie38,6%
CWoonomgeving46,1%
DVeiligheid48,2%
EOnderwijs47,7%
FGezondheid40,7%
GKunst en cultuur54,1%
HEconomische participatie26,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,5%
BWater55,1%
CAfval en grondstoffen29,2%
DEnergie26,2%
ENatuur en landschap52,1%
FHinder en calamiteiten54,2%
GLucht48,0%
ABodem66,5%
BWater55,1%
CAfval en grondstoffen29,2%
DEnergie26,2%
ENatuur en landschap52,1%
FHinder en calamiteiten54,2%
GLucht48,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,6%
BArbeid34,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,2%
EKennis43,6%
AConcurrentievermogen42,6%
BArbeid34,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,2%
EKennis43,6%