Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Zeewolde

Zeewolde

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,3%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving57,7%
DVeiligheid50,6%
EOnderwijs54,1%
FGezondheid59,4%
GKunst en cultuur16,2%
HEconomische participatie46,8%
AMaatschappelijke participatie44,3%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving57,7%
DVeiligheid50,6%
EOnderwijs54,1%
FGezondheid59,4%
GKunst en cultuur16,2%
HEconomische participatie46,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem76,9%
BWater73,3%
CAfval en grondstoffen43,7%
DEnergie50,9%
ENatuur en landschap51,1%
FHinder en calamiteiten64,6%
GLucht41,1%
ABodem76,9%
BWater73,3%
CAfval en grondstoffen43,7%
DEnergie50,9%
ENatuur en landschap51,1%
FHinder en calamiteiten64,6%
GLucht41,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,1%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,3%
EKennis48,7%
AConcurrentievermogen47,1%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,3%
EKennis48,7%