Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Winsum

Winsum

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,6%
BPolitieke participatie59,3%
CWoonomgeving38,1%
DVeiligheid69,6%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur43,7%
HEconomische participatie43,7%
AMaatschappelijke participatie52,6%
BPolitieke participatie59,3%
CWoonomgeving38,1%
DVeiligheid69,6%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur43,7%
HEconomische participatie43,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem84,1%
BWater58,5%
CAfval en grondstoffen52,9%
DEnergie35,3%
ENatuur en landschap15,4%
FHinder en calamiteiten77,2%
GLucht57,9%
ABodem84,1%
BWater58,5%
CAfval en grondstoffen52,9%
DEnergie35,3%
ENatuur en landschap15,4%
FHinder en calamiteiten77,2%
GLucht57,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid41,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,8%
EKennis42,2%
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid41,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,8%
EKennis42,2%