Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Dongeradeel

Dongeradeel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,8%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid67,9%
EOnderwijs50,5%
FGezondheid46,3%
GKunst en cultuur45,1%
HEconomische participatie35,2%
AMaatschappelijke participatie56,8%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid67,9%
EOnderwijs50,5%
FGezondheid46,3%
GKunst en cultuur45,1%
HEconomische participatie35,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem74,9%
BWater54,1%
CAfval en grondstoffen40,3%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap27,2%
FHinder en calamiteiten71,7%
GLucht53,3%
ABodem74,9%
BWater54,1%
CAfval en grondstoffen40,3%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap27,2%
FHinder en calamiteiten71,7%
GLucht53,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen39,5%
BArbeid46,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,2%
EKennis26,0%
AConcurrentievermogen39,5%
BArbeid46,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,2%
EKennis26,0%