Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Achtkarspelen

Achtkarspelen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,3%
BPolitieke participatie48,8%
CWoonomgeving52,2%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs56,9%
FGezondheid42,7%
GKunst en cultuur23,9%
HEconomische participatie35,4%
AMaatschappelijke participatie55,3%
BPolitieke participatie48,8%
CWoonomgeving52,2%
DVeiligheid61,4%
EOnderwijs56,9%
FGezondheid42,7%
GKunst en cultuur23,9%
HEconomische participatie35,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,3%
BWater57,0%
CAfval en grondstoffen35,8%
DEnergie29,2%
ENatuur en landschap25,3%
FHinder en calamiteiten73,2%
GLucht59,6%
ABodem65,3%
BWater57,0%
CAfval en grondstoffen35,8%
DEnergie29,2%
ENatuur en landschap25,3%
FHinder en calamiteiten73,2%
GLucht59,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,4%
BArbeid44,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,3%
EKennis27,9%
AConcurrentievermogen41,4%
BArbeid44,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,3%
EKennis27,9%