Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Ameland

Ameland

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,2%
BPolitieke participatie59,3%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid69,7%
EOnderwijs54,9%
FGezondheid53,9%
GKunst en cultuur61,8%
HEconomische participatie63,0%
AMaatschappelijke participatie55,2%
BPolitieke participatie59,3%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid69,7%
EOnderwijs54,9%
FGezondheid53,9%
GKunst en cultuur61,8%
HEconomische participatie63,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem87,8%
BWater53,6%
CAfval en grondstoffen47,4%
DEnergie25,3%
ENatuur en landschap52,1%
FHinder en calamiteiten91,8%
GLucht57,5%
ABodem87,8%
BWater53,6%
CAfval en grondstoffen47,4%
DEnergie25,3%
ENatuur en landschap52,1%
FHinder en calamiteiten91,8%
GLucht57,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,2%
EKennis23,9%
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,2%
EKennis23,9%