Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Harlingen

Harlingen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,8%
BPolitieke participatie48,8%
CWoonomgeving59,7%
DVeiligheid51,1%
EOnderwijs50,7%
FGezondheid51,3%
GKunst en cultuur61,9%
HEconomische participatie28,8%
AMaatschappelijke participatie45,8%
BPolitieke participatie48,8%
CWoonomgeving59,7%
DVeiligheid51,1%
EOnderwijs50,7%
FGezondheid51,3%
GKunst en cultuur61,9%
HEconomische participatie28,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,3%
BWater37,9%
CAfval en grondstoffen36,3%
DEnergie44,2%
ENatuur en landschap28,8%
FHinder en calamiteiten55,5%
GLucht42,7%
ABodem58,3%
BWater37,9%
CAfval en grondstoffen36,3%
DEnergie44,2%
ENatuur en landschap28,8%
FHinder en calamiteiten55,5%
GLucht42,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid40,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,7%
EKennis32,7%
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid40,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,7%
EKennis32,7%