Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Heerenveen

Heerenveen

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,4%
BPolitieke participatie47,7%
CWoonomgeving50,8%
DVeiligheid52,6%
EOnderwijs43,2%
FGezondheid53,2%
GKunst en cultuur54,1%
HEconomische participatie32,8%
AMaatschappelijke participatie46,4%
BPolitieke participatie47,7%
CWoonomgeving50,8%
DVeiligheid52,6%
EOnderwijs43,2%
FGezondheid53,2%
GKunst en cultuur54,1%
HEconomische participatie32,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,3%
BWater61,1%
CAfval en grondstoffen42,7%
DEnergie40,1%
ENatuur en landschap34,5%
FHinder en calamiteiten70,7%
GLucht48,3%
ABodem67,3%
BWater61,1%
CAfval en grondstoffen42,7%
DEnergie40,1%
ENatuur en landschap34,5%
FHinder en calamiteiten70,7%
GLucht48,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,9%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,4%
EKennis44,3%
AConcurrentievermogen50,9%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,4%
EKennis44,3%