Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Kollumerland en Nieuwkruisland

Kollumerland en Nieuwkruisland

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,7%
BPolitieke participatie48,4%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid66,4%
EOnderwijs58,1%
FGezondheid37,7%
GKunst en cultuur38,2%
HEconomische participatie38,4%
AMaatschappelijke participatie56,7%
BPolitieke participatie48,4%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid66,4%
EOnderwijs58,1%
FGezondheid37,7%
GKunst en cultuur38,2%
HEconomische participatie38,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem81,8%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen44,4%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap41,7%
FHinder en calamiteiten77,1%
GLucht54,2%
ABodem81,8%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen44,4%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap41,7%
FHinder en calamiteiten77,1%
GLucht54,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen34,0%
BArbeid46,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,1%
EKennis25,5%
AConcurrentievermogen34,0%
BArbeid46,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,1%
EKennis25,5%