Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Ooststellingwerf

Ooststellingwerf

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,7%
BPolitieke participatie47,0%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid53,4%
EOnderwijs46,0%
FGezondheid39,7%
GKunst en cultuur38,5%
HEconomische participatie38,4%
AMaatschappelijke participatie46,7%
BPolitieke participatie47,0%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid53,4%
EOnderwijs46,0%
FGezondheid39,7%
GKunst en cultuur38,5%
HEconomische participatie38,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem82,3%
BWater68,8%
CAfval en grondstoffen39,4%
DEnergie29,5%
ENatuur en landschap40,6%
FHinder en calamiteiten82,1%
GLucht46,0%
ABodem82,3%
BWater68,8%
CAfval en grondstoffen39,4%
DEnergie29,5%
ENatuur en landschap40,6%
FHinder en calamiteiten82,1%
GLucht46,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,8%
BArbeid41,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,3%
EKennis26,1%
AConcurrentievermogen41,8%
BArbeid41,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,3%
EKennis26,1%