Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Opsterland

Opsterland

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,2%
BPolitieke participatie48,7%
CWoonomgeving49,8%
DVeiligheid63,5%
EOnderwijs48,1%
FGezondheid57,0%
GKunst en cultuur29,2%
HEconomische participatie42,4%
AMaatschappelijke participatie50,2%
BPolitieke participatie48,7%
CWoonomgeving49,8%
DVeiligheid63,5%
EOnderwijs48,1%
FGezondheid57,0%
GKunst en cultuur29,2%
HEconomische participatie42,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem76,0%
BWater67,1%
CAfval en grondstoffen40,7%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap31,0%
FHinder en calamiteiten76,6%
GLucht55,1%
ABodem76,0%
BWater67,1%
CAfval en grondstoffen40,7%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap31,0%
FHinder en calamiteiten76,6%
GLucht55,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen39,7%
BArbeid45,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid24,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,2%
EKennis40,9%
AConcurrentievermogen39,7%
BArbeid45,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid24,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,2%
EKennis40,9%