Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,2%
BPolitieke participatie62,4%
CWoonomgeving61,7%
DVeiligheid72,6%
EOnderwijs75,0%
FGezondheid48,4%
GKunst en cultuur34,6%
HEconomische participatie61,6%
AMaatschappelijke participatie53,2%
BPolitieke participatie62,4%
CWoonomgeving61,7%
DVeiligheid72,6%
EOnderwijs75,0%
FGezondheid48,4%
GKunst en cultuur34,6%
HEconomische participatie61,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem89,3%
BWater49,1%
CAfval en grondstoffen31,9%
DEnergie22,9%
ENatuur en landschap72,3%
FHinder en calamiteiten94,2%
GLucht42,9%
ABodem89,3%
BWater49,1%
CAfval en grondstoffen31,9%
DEnergie22,9%
ENatuur en landschap72,3%
FHinder en calamiteiten94,2%
GLucht42,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen31,1%
BArbeid57,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden74,3%
EKennis25,7%
AConcurrentievermogen31,1%
BArbeid57,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden74,3%
EKennis25,7%