Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Terschelling

Terschelling

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,8%
BPolitieke participatie54,3%
CWoonomgeving60,2%
DVeiligheid56,0%
EOnderwijs64,1%
FGezondheid53,3%
GKunst en cultuur38,2%
HEconomische participatie66,1%
AMaatschappelijke participatie52,8%
BPolitieke participatie54,3%
CWoonomgeving60,2%
DVeiligheid56,0%
EOnderwijs64,1%
FGezondheid53,3%
GKunst en cultuur38,2%
HEconomische participatie66,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem89,6%
BWater50,3%
CAfval en grondstoffen41,0%
DEnergie23,2%
ENatuur en landschap67,7%
FHinder en calamiteiten85,4%
GLucht44,6%
ABodem89,6%
BWater50,3%
CAfval en grondstoffen41,0%
DEnergie23,2%
ENatuur en landschap67,7%
FHinder en calamiteiten85,4%
GLucht44,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,3%
BArbeid64,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,9%
EKennis40,6%
AConcurrentievermogen42,3%
BArbeid64,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,9%
EKennis40,6%