Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Weststellingwerf

Weststellingwerf

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,0%
BPolitieke participatie47,4%
CWoonomgeving48,3%
DVeiligheid60,4%
EOnderwijs45,9%
FGezondheid41,4%
GKunst en cultuur33,6%
HEconomische participatie39,6%
AMaatschappelijke participatie46,0%
BPolitieke participatie47,4%
CWoonomgeving48,3%
DVeiligheid60,4%
EOnderwijs45,9%
FGezondheid41,4%
GKunst en cultuur33,6%
HEconomische participatie39,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem83,5%
BWater64,2%
CAfval en grondstoffen35,1%
DEnergie31,6%
ENatuur en landschap37,4%
FHinder en calamiteiten70,0%
GLucht48,7%
ABodem83,5%
BWater64,2%
CAfval en grondstoffen35,1%
DEnergie31,6%
ENatuur en landschap37,4%
FHinder en calamiteiten70,0%
GLucht48,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,3%
BArbeid42,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis39,5%
AConcurrentievermogen44,3%
BArbeid42,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis39,5%