Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Assen

Assen

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,0%
BPolitieke participatie53,5%
CWoonomgeving65,5%
DVeiligheid39,0%
EOnderwijs53,7%
FGezondheid52,7%
GKunst en cultuur53,1%
HEconomische participatie30,0%
AMaatschappelijke participatie44,0%
BPolitieke participatie53,5%
CWoonomgeving65,5%
DVeiligheid39,0%
EOnderwijs53,7%
FGezondheid52,7%
GKunst en cultuur53,1%
HEconomische participatie30,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem43,5%
BWater65,1%
CAfval en grondstoffen51,3%
DEnergie49,3%
ENatuur en landschap55,8%
FHinder en calamiteiten46,3%
GLucht68,6%
ABodem43,5%
BWater65,1%
CAfval en grondstoffen51,3%
DEnergie49,3%
ENatuur en landschap55,8%
FHinder en calamiteiten46,3%
GLucht68,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,7%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden33,6%
EKennis42,0%
AConcurrentievermogen47,7%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden33,6%
EKennis42,0%