Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Emmen

Emmen

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,4%
BPolitieke participatie44,4%
CWoonomgeving49,4%
DVeiligheid48,1%
EOnderwijs38,3%
FGezondheid38,2%
GKunst en cultuur32,4%
HEconomische participatie26,8%
AMaatschappelijke participatie44,4%
BPolitieke participatie44,4%
CWoonomgeving49,4%
DVeiligheid48,1%
EOnderwijs38,3%
FGezondheid38,2%
GKunst en cultuur32,4%
HEconomische participatie26,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,7%
BWater65,8%
CAfval en grondstoffen28,9%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap38,3%
FHinder en calamiteiten55,7%
GLucht51,4%
ABodem48,7%
BWater65,8%
CAfval en grondstoffen28,9%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap38,3%
FHinder en calamiteiten55,7%
GLucht51,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,6%
BArbeid32,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid25,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,1%
EKennis39,3%
AConcurrentievermogen44,6%
BArbeid32,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid25,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,1%
EKennis39,3%