Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Hoogeveen

Hoogeveen

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,0%
BPolitieke participatie46,5%
CWoonomgeving57,9%
DVeiligheid46,7%
EOnderwijs43,5%
FGezondheid49,3%
GKunst en cultuur26,6%
HEconomische participatie35,4%
AMaatschappelijke participatie48,0%
BPolitieke participatie46,5%
CWoonomgeving57,9%
DVeiligheid46,7%
EOnderwijs43,5%
FGezondheid49,3%
GKunst en cultuur26,6%
HEconomische participatie35,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,9%
BWater70,3%
CAfval en grondstoffen34,5%
DEnergie35,3%
ENatuur en landschap42,7%
FHinder en calamiteiten50,7%
GLucht50,7%
ABodem42,9%
BWater70,3%
CAfval en grondstoffen34,5%
DEnergie35,3%
ENatuur en landschap42,7%
FHinder en calamiteiten50,7%
GLucht50,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,5%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,4%
EKennis35,6%
AConcurrentievermogen44,5%
BArbeid51,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,4%
EKennis35,6%