Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Almelo

Almelo

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,7%
BPolitieke participatie41,4%
CWoonomgeving55,2%
DVeiligheid32,3%
EOnderwijs43,2%
FGezondheid41,4%
GKunst en cultuur35,8%
HEconomische participatie26,0%
AMaatschappelijke participatie50,7%
BPolitieke participatie41,4%
CWoonomgeving55,2%
DVeiligheid32,3%
EOnderwijs43,2%
FGezondheid41,4%
GKunst en cultuur35,8%
HEconomische participatie26,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem24,6%
BWater51,4%
CAfval en grondstoffen47,1%
DEnergie36,2%
ENatuur en landschap45,6%
FHinder en calamiteiten48,8%
GLucht50,5%
ABodem24,6%
BWater51,4%
CAfval en grondstoffen47,1%
DEnergie36,2%
ENatuur en landschap45,6%
FHinder en calamiteiten48,8%
GLucht50,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,5%
BArbeid44,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,2%
EKennis50,2%
AConcurrentievermogen45,5%
BArbeid44,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,2%
EKennis50,2%