Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Borne

Borne

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,8%
BPolitieke participatie47,0%
CWoonomgeving68,0%
DVeiligheid64,6%
EOnderwijs68,2%
FGezondheid61,0%
GKunst en cultuur46,8%
HEconomische participatie46,6%
AMaatschappelijke participatie57,8%
BPolitieke participatie47,0%
CWoonomgeving68,0%
DVeiligheid64,6%
EOnderwijs68,2%
FGezondheid61,0%
GKunst en cultuur46,8%
HEconomische participatie46,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,5%
BWater38,8%
CAfval en grondstoffen35,3%
DEnergie42,5%
ENatuur en landschap40,6%
FHinder en calamiteiten61,6%
GLucht62,8%
ABodem42,5%
BWater38,8%
CAfval en grondstoffen35,3%
DEnergie42,5%
ENatuur en landschap40,6%
FHinder en calamiteiten61,6%
GLucht62,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen36,2%
BArbeid47,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,5%
EKennis39,5%
AConcurrentievermogen36,2%
BArbeid47,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,5%
EKennis39,5%