Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Dalfsen

Dalfsen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,5%
BPolitieke participatie52,6%
CWoonomgeving57,3%
DVeiligheid79,7%
EOnderwijs60,0%
FGezondheid61,5%
GKunst en cultuur33,3%
HEconomische participatie65,6%
AMaatschappelijke participatie55,5%
BPolitieke participatie52,6%
CWoonomgeving57,3%
DVeiligheid79,7%
EOnderwijs60,0%
FGezondheid61,5%
GKunst en cultuur33,3%
HEconomische participatie65,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,8%
BWater76,3%
CAfval en grondstoffen67,0%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap28,1%
FHinder en calamiteiten80,2%
GLucht50,2%
ABodem64,8%
BWater76,3%
CAfval en grondstoffen67,0%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap28,1%
FHinder en calamiteiten80,2%
GLucht50,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid51,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
EKennis40,4%
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid51,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
EKennis40,4%