Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Enschede

Enschede

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,3%
BPolitieke participatie46,6%
CWoonomgeving54,0%
DVeiligheid35,1%
EOnderwijs45,7%
FGezondheid53,0%
GKunst en cultuur35,6%
HEconomische participatie27,2%
AMaatschappelijke participatie43,3%
BPolitieke participatie46,6%
CWoonomgeving54,0%
DVeiligheid35,1%
EOnderwijs45,7%
FGezondheid53,0%
GKunst en cultuur35,6%
HEconomische participatie27,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem37,1%
BWater60,2%
CAfval en grondstoffen37,1%
DEnergie44,6%
ENatuur en landschap59,7%
FHinder en calamiteiten49,4%
GLucht64,4%
ABodem37,1%
BWater60,2%
CAfval en grondstoffen37,1%
DEnergie44,6%
ENatuur en landschap59,7%
FHinder en calamiteiten49,4%
GLucht64,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,0%
BArbeid47,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden31,4%
EKennis60,5%
AConcurrentievermogen42,0%
BArbeid47,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden31,4%
EKennis60,5%