Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Haaksbergen

Haaksbergen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,4%
BPolitieke participatie46,6%
CWoonomgeving67,8%
DVeiligheid64,5%
EOnderwijs56,5%
FGezondheid60,4%
GKunst en cultuur35,4%
HEconomische participatie51,1%
AMaatschappelijke participatie59,4%
BPolitieke participatie46,6%
CWoonomgeving67,8%
DVeiligheid64,5%
EOnderwijs56,5%
FGezondheid60,4%
GKunst en cultuur35,4%
HEconomische participatie51,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,5%
BWater70,0%
CAfval en grondstoffen35,1%
DEnergie31,7%
ENatuur en landschap59,8%
FHinder en calamiteiten66,9%
GLucht59,7%
ABodem57,5%
BWater70,0%
CAfval en grondstoffen35,1%
DEnergie31,7%
ENatuur en landschap59,8%
FHinder en calamiteiten66,9%
GLucht59,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,7%
BArbeid44,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,2%
EKennis35,0%
AConcurrentievermogen54,7%
BArbeid44,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,2%
EKennis35,0%