Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Hardenberg

Hardenberg

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,4%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving60,3%
DVeiligheid66,5%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur41,1%
HEconomische participatie50,1%
AMaatschappelijke participatie56,4%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving60,3%
DVeiligheid66,5%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur41,1%
HEconomische participatie50,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,1%
BWater67,6%
CAfval en grondstoffen59,2%
DEnergie28,8%
ENatuur en landschap26,5%
FHinder en calamiteiten67,5%
GLucht46,9%
ABodem54,1%
BWater67,6%
CAfval en grondstoffen59,2%
DEnergie28,8%
ENatuur en landschap26,5%
FHinder en calamiteiten67,5%
GLucht46,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,8%
BArbeid52,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
EKennis29,6%
AConcurrentievermogen47,8%
BArbeid52,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
EKennis29,6%