Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Hengelo (O.)

Hengelo (O.)

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie45,7%
CWoonomgeving52,6%
DVeiligheid39,0%
EOnderwijs49,3%
FGezondheid58,3%
GKunst en cultuur41,5%
HEconomische participatie26,7%
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie45,7%
CWoonomgeving52,6%
DVeiligheid39,0%
EOnderwijs49,3%
FGezondheid58,3%
GKunst en cultuur41,5%
HEconomische participatie26,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem37,4%
BWater42,6%
CAfval en grondstoffen55,6%
DEnergie34,8%
ENatuur en landschap45,5%
FHinder en calamiteiten46,8%
GLucht59,7%
ABodem37,4%
BWater42,6%
CAfval en grondstoffen55,6%
DEnergie34,8%
ENatuur en landschap45,5%
FHinder en calamiteiten46,8%
GLucht59,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid52,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,5%
EKennis59,7%
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid52,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,5%
EKennis59,7%