Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Losser

Losser

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,6%
BPolitieke participatie45,1%
CWoonomgeving57,0%
DVeiligheid61,0%
EOnderwijs61,1%
FGezondheid58,1%
GKunst en cultuur32,0%
HEconomische participatie43,8%
AMaatschappelijke participatie55,6%
BPolitieke participatie45,1%
CWoonomgeving57,0%
DVeiligheid61,0%
EOnderwijs61,1%
FGezondheid58,1%
GKunst en cultuur32,0%
HEconomische participatie43,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,4%
BWater77,6%
CAfval en grondstoffen46,2%
DEnergie30,9%
ENatuur en landschap58,3%
FHinder en calamiteiten76,4%
GLucht60,3%
ABodem60,4%
BWater77,6%
CAfval en grondstoffen46,2%
DEnergie30,9%
ENatuur en landschap58,3%
FHinder en calamiteiten76,4%
GLucht60,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen39,2%
BArbeid41,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,4%
EKennis42,9%
AConcurrentievermogen39,2%
BArbeid41,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,4%
EKennis42,9%