Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Oldenzaal

Oldenzaal

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie46,5%
CWoonomgeving57,6%
DVeiligheid58,9%
EOnderwijs62,0%
FGezondheid60,4%
GKunst en cultuur37,8%
HEconomische participatie38,7%
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie46,5%
CWoonomgeving57,6%
DVeiligheid58,9%
EOnderwijs62,0%
FGezondheid60,4%
GKunst en cultuur37,8%
HEconomische participatie38,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem34,3%
BWater43,7%
CAfval en grondstoffen46,2%
DEnergie40,9%
ENatuur en landschap59,6%
FHinder en calamiteiten51,6%
GLucht68,2%
ABodem34,3%
BWater43,7%
CAfval en grondstoffen46,2%
DEnergie40,9%
ENatuur en landschap59,6%
FHinder en calamiteiten51,6%
GLucht68,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid52,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,6%
EKennis56,1%
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid52,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,6%
EKennis56,1%