Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Ommen

Ommen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,1%
BPolitieke participatie51,9%
CWoonomgeving53,2%
DVeiligheid61,7%
EOnderwijs52,5%
FGezondheid64,7%
GKunst en cultuur50,1%
HEconomische participatie55,8%
AMaatschappelijke participatie57,1%
BPolitieke participatie51,9%
CWoonomgeving53,2%
DVeiligheid61,7%
EOnderwijs52,5%
FGezondheid64,7%
GKunst en cultuur50,1%
HEconomische participatie55,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,9%
BWater69,5%
CAfval en grondstoffen64,1%
DEnergie22,8%
ENatuur en landschap49,8%
FHinder en calamiteiten78,4%
GLucht42,4%
ABodem69,9%
BWater69,5%
CAfval en grondstoffen64,1%
DEnergie22,8%
ENatuur en landschap49,8%
FHinder en calamiteiten78,4%
GLucht42,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,1%
BArbeid50,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden78,7%
EKennis28,0%
AConcurrentievermogen47,1%
BArbeid50,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden78,7%
EKennis28,0%