Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Raalte

Raalte

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,8%
BPolitieke participatie59,5%
CWoonomgeving61,7%
DVeiligheid72,1%
EOnderwijs47,7%
FGezondheid62,0%
GKunst en cultuur31,5%
HEconomische participatie60,1%
AMaatschappelijke participatie59,8%
BPolitieke participatie59,5%
CWoonomgeving61,7%
DVeiligheid72,1%
EOnderwijs47,7%
FGezondheid62,0%
GKunst en cultuur31,5%
HEconomische participatie60,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,9%
BWater73,4%
CAfval en grondstoffen64,1%
DEnergie34,6%
ENatuur en landschap30,9%
FHinder en calamiteiten67,8%
GLucht52,6%
ABodem65,9%
BWater73,4%
CAfval en grondstoffen64,1%
DEnergie34,6%
ENatuur en landschap30,9%
FHinder en calamiteiten67,8%
GLucht52,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid49,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
EKennis43,6%
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid49,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
EKennis43,6%