Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Tubbergen

Tubbergen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,2%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving48,5%
DVeiligheid79,0%
EOnderwijs58,8%
FGezondheid59,5%
GKunst en cultuur26,5%
HEconomische participatie69,9%
AMaatschappelijke participatie62,2%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving48,5%
DVeiligheid79,0%
EOnderwijs58,8%
FGezondheid59,5%
GKunst en cultuur26,5%
HEconomische participatie69,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,9%
BWater70,4%
CAfval en grondstoffen64,9%
DEnergie27,1%
ENatuur en landschap27,5%
FHinder en calamiteiten76,7%
GLucht53,1%
ABodem62,9%
BWater70,4%
CAfval en grondstoffen64,9%
DEnergie27,1%
ENatuur en landschap27,5%
FHinder en calamiteiten76,7%
GLucht53,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen37,9%
BArbeid54,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,5%
EKennis41,2%
AConcurrentievermogen37,9%
BArbeid54,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,5%
EKennis41,2%