Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Urk

Urk

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,3%
BPolitieke participatie57,1%
CWoonomgeving64,2%
DVeiligheid69,5%
EOnderwijs59,0%
FGezondheid63,7%
GKunst en cultuur31,4%
HEconomische participatie70,7%
AMaatschappelijke participatie50,3%
BPolitieke participatie57,1%
CWoonomgeving64,2%
DVeiligheid69,5%
EOnderwijs59,0%
FGezondheid63,7%
GKunst en cultuur31,4%
HEconomische participatie70,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,3%
BWater47,3%
CAfval en grondstoffen33,8%
DEnergie38,1%
ENatuur en landschap40,8%
FHinder en calamiteiten56,2%
GLucht69,4%
ABodem55,3%
BWater47,3%
CAfval en grondstoffen33,8%
DEnergie38,1%
ENatuur en landschap40,8%
FHinder en calamiteiten56,2%
GLucht69,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen65,2%
BArbeid69,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis22,3%
AConcurrentievermogen65,2%
BArbeid69,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis22,3%